Kako bi prebivalci odločili o odcepitvi?

Bomo v Sloveniji kmalu dobili novo občino, Občino Golnik? Odločitev za referendum je bila s tesno večino potrjena na pristojnem odboru Državnega zbora RS, pobuda pa čaka še na odločitev poslancev, ki naj bi bila znana že novembra. Civilna iniciativa se pri predstavitvah ideje o novi občini sklicuje na opravljeno anketo, po kateri naj bi dobra polovica prebivalcev sedmih krajevnih skupnosti podpirala odcepitev. Ker vsebina te ankete ni bila javno predstavljena, so se v Mestni občini Kranj odločili narediti svoje merjenje javnega mnenja. Izsledki javnomnenjske ankete kažejo, da je 70 odstotkov ljudi proti odcepitvi. Med drugim se je pokazalo tudi, da so ljudje slabo seznanjeni s podrobnostmi financiranja občin in krajevnih skupnosti, prav tako z izvedenimi oziroma načrtovanimi investicijami v kranjski občini.

Slika: MO Kranj/Ninamedia

Javnomnenjsko raziskavo je podjetje Ninamedia, d. o. o. izvedlo s telefonsko anketo v obdobju od 26. oktobra do 4. novembra 2021 med 400 ljudi iz krajevnih skupnosti Britof, Golnik, Goriče, Kokrica, Predoslje, Tenetiše in Trstenik. Ugotavljali so predvsem, koliko so ljudje (ne)naklonjeni in seznanjeni s podrobnostmi pobude in možnostjo referenduma za ustanovitev Občine Golnik.

Slika: MO Kranj/Ninamedia

Kakor kažejo rezultati, je velika večina anketiranih prebivalcev izbranih KS seznanjena s pobudo, da bi se njihova KS vključila v novo občino, o pobudi ni seznanjenih le 3,3 odstotka vprašanih. Dve tretjini vprašanih (69,8 %) tudi pozna dejstvo, da je pobudnica odcepitve KS vložila v Državni zbor predlog za referendum brez podpore katerekoli od KS ter da KS Golnik predlogu odločno nasprotuje kot tudi, da se je mestni svet soglasno opredelil proti pobudi. Ob tem se je proti odcepitvi svoje KS od MOK in ustanovitvi nove občine izreklo 70 odstotkov anketiranih, slaba desetina (8,5 %) pa se glede tega vprašanja ni želela ali znala opredeliti.