Kaj se dogaja z gradnjo obvoznice v Žireh in v Škofji Loki?

Slika: vreme-on.net

Kdaj lahko pričakujemo gradnje novih obvoznic v Žireh in Škofji Loki ?

Naš bralec je na nas naslovil sledeče vprašanje:
Zanima me izvajanje aktivnosti v zvezi dveh obvoznic – obvoznice skozi Žiri, ki bi pomembno razbremenila obstoječo cesto, ki pelje skozi center Žirov in tudi pripomogla k boljšemu gospodarstvu ter stanje pri drugem projektu, to je selška obvoznica oziroma severna škofjeloška obvoznica.“.

V preteklih letih so se že zgodili premiki tako za poljansko obvoznico, se pravi južno škofjeloško, kot tudi za obvoznico v Gorenji vasi. Obvoznice so izredno pomemben del cestne infrastrukture, saj pripomorejo k ugodnejšemu okolju, predvsem pa sprostijo prometne zamaške.

Severna obvoznica bi, glede na promet na cesti Kranj – Škofja Loka, kjer so našteli 16.000 vozil na dan, pritegnila okrog 13.000 vozil na dan.

Z vprašanjem o tem, kako napredujeta oba projekta, smo se obrnili na poslanca iz teh krajev, gospoda Žana Mahniča, ki nam je tudi odgovoril. Le-ta odgovarja:

»V tem mandatu sem se večkrat udeležil sklica državnega zbora, na katerih so potekali pogovori tudi o teh projektih. Sodeloval sem pri srečanjih, na katerih so bili prisotni lokalni predstavniki občine in župan ter predstavniki države, minister za infrastrukturo, prav tako sem sodeloval tudi pri dogovorih, ki so bili povezani z omenjenima projektoma.

Na vaša vprašanja vam ne morem dati čisto točnih odgovorov. Na parlamentarni seji v mesecu decembru, sem na temo obvoznic zastavil vprašanje ministru za infrastrukturo, dr. Petru Gašperšiču, a z njegovimi odgovori nisem bil najbolj zadovoljen, zato sem od ministrstva zahteval dodatno pisno obrazložitev stanja projektov.

Zelo me je presenetil ministrov odgovor na vprašanje o prvem projektu, glede obvoznice v občini Žiri, saj projekt, po njegovih besedah, ni predviden v investicijah za naslednje leto. To je v čistem nasprotju z dogovorom, ki je bil sklenjen med ministrstvom in občino Žiri, ki jo je na sestankih zastopal župan Janez Žakelj, ko je bilo rečeno, da se dela začnejo v prvi polovici leta 2018.

 

Slika: Občina Žiri

Gradnja obvoznice bi tako sovpadala z obstoječimi projekti, to je rekonstrukcije ceste, ki vodi iz Žirov preko Rovt do Logatca in potem na avtocestni priključek (se že izvaja) ter urejanje nekaterih kritičnih odsekov ceste od Škofje loke do Žirov po Poljanski dolini, za katera so zagotovljena proračunska sredstva.

S takimi odgovori se ne morem strinjati, saj so v čistem nasprotju s smernicam, ki smo jih začrtali skupaj z županom občine Žiri, gospodom Janezom Žakljem, infrastrukturnim ministrstvom in potem kasneje tudi nekajkrat z direkcijo.

Sedaj čakam na pisne odgovore od ministra Gašperšiča in njegovega ministrstva, ki naj bi jih, glede na obljube, prejel do petka, 22.12. in se nanašajo na prvo fazo žirovske obvoznice od Petrola do nogometnega igrišča, ter odgovor o dejanskem stanju situacije pri severni škofjeloški obvoznici. Z odgovori takšnimi ali drugačnimi vas bom seznanil.«

Gospodu Žanu Mahniču se zahvaljujemo za hiter odziv in odgovore. Na vprašanje našega bralca sicer s tem še nismo povsem odgovorili, vsekakor pa bomo zadevi sledili in objavili tudi, kakšen bo odgovor, ki ga bo prejel g. Mahnič.