Splošna bolnišnica Jesenice edina splošna bolnišnica na Gorenjskem, katere zgodovina sega sedem desetletji nazaj. Zgrajena je bila leta 1948 in je v vseh letih do danes presegla vse meje o katerih gotovo niso/nismo upali sanjati.

720 zaposlenih nudi zdravstveno oskrbo ne zgolj prebivalcem zgornje Gorenjske, ampak se je njeno delovanje razširilo na celotno območje Gorenjske, iz leta v leto pa se povečuje priliv pacientov tudi drugih regij.

So motivirana ekipa, zavzeta k visoki strokovnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.

Kot vsepovsod, pa se na žalost tudi v Bolnišnici Jesenice srečujejo s pomanjkanjem kadra, zlasti kadra v zdravstveni negi. V ta namen izvajajo številne aktivnosti, ki bi organizacijo in poklice v zdravstvu naredili zanimive in privlačne za nove sodelavce in predvsem za mlade.

Sabina Mubi

Svetovalka za kadre

Služba za organizacijo in kadre

Tel.: +386 4 5868 216

Splošna bolnišnica Jesenice

Cesta maršala Tita 112

4270 Jesenice