Jutri pričetek obnove ceste v Tupaličah

Slika: Občina Preddvor

Jutri zjutraj se bodo začela dela na državni cesti v Tupaličah, trajala pa bodo predvidoma do 28. oktobra. V času del bodo vzpostavili več delnih zapor z izmenično enosmernim prometom s semaforskim urejanjem. V času izvajanja gradbenih del na območju uvoza v Preddvor bo vzpostavljena tudi zapora priključka oziroma uvoza na občinsko cesto proti Preddvoru. Zaradi redne šolske avtobusne linije bo ta popolna zapora vzpostavljena v času šolskih počitnic. Tedaj bo obvoz za vsa vozila omogočen preko Bele, lokalno prebivalstvo pa bo uporabljalo krajši obvoz preko naselja Breg. Poleg tega bo zaradi del potrebno vzpostaviti tudi popolno zaporo priključka lokalne občinske ceste iz zgornjega dela naselja Tupaliče oziroma iz smeri Možjance.

Ker se bodo gradbena dela izvajala tudi v območju obstoječih avtobusnih postajališč na državni cesti, bo potrebno omenjeni avtobusni postajališči takrat začasno ukiniti. V tem času bo nad penzionom Zaplata urejeno začasno avtobusno obračališče, ki bo označeno z znakom za avtobusno postajo in dopolnilno tablo z napisom ”obračališče”.