Jurij in Agata že na škofjeloških cestah

Občina Škofja Loka v skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo občine uvaja različne, dopolnjujoče se oblike trajnostne mobilnosti, s katerimi želijo doseči kar najboljšo dostopnost do javnih storitev, predvsem za ranljive skupine prebivalcev. Lani so že uvedli javno storitev Prostofer, brezplačne prevoze na klic za starejše, z letošnjim septembrom pa uvajajo javni prevoz z električnim minibusom. Na ta način so izvedli nov razvojni korak na področju trajnostnega javnega prevozi.

Nova mestna e-minibusa sta poimenovana Jurij in Agata, ime pa sta dobila po popularnih junakih romana Ivana Tavčarja, Visoška kronika. Imeni so izbrali občani Škofje Loke preko ankete.

Vozili sta prilagojeni prevozu starejših in gibalno oviranih oseb, vanju je mogoče naložiti tudi invalidski oziroma otroški voziček. Opremljeni sta z električnimi drsnimi potniškimi vrati, ki jih odpira voznik iz kabine, kar je zelo pomembno za varnost potnikov pri vstopu in izstopu. Največja dovoljena hitrost vožnje je 40 km/h, njun domet z enim polnjenjem baterij je vsaj 80 kilometrov. Obe vozili imata možnost rekuperacije energije pri zaviranju in vožnji navzdol.

Uporaba mestnega e-minibusa je v prvi vrsti namenjena manj mobilnim, ranljivim skupinam prebivalcem, povečevanju njihove mobilnosti in dostopnosti do najbolj pomembnih javnih objektov in storitev ter navezav na prometna vozlišča. Vozili bosta omogočali povezavo med območji, ki niso dostopna z obstoječim javnim prevozom. Uporabljaljajo pa ga seveda lahko tudi drugi občani in obiskovalci, da se bodo z njim lažje in hitreje premikali po mestu.

Potek trase in samo storitev izvajanja prevozov so uskladili s ciljnimi skupinami, tako, da so jo poizkušali kar najbolj približati uporabnikom in uporabnicam. Po poteku preizkusnega pilotnega obdobja bodo potek trase in časovnico izvajanja prevozov glede na potrebe občank in občanov še dodatno prilagodili.