Jo znamo pravilno izobesiti?

Slovenska zastava danes praznuje. S tem se spominjamo 7. aprila 1848, ko je slovenski domoljubni študent Lovro Toman s somišljeniki prvič izobesil slovensko trobojnico na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Z izobešanjem slovenske zastave je odgovoril na izobešanje nemške zastave na stolpu Ljubljanskega gradu.

Slovensko državno zastavo je 24. junija 1991 določila takratna slovenska skupščina. Tik pred slovensko osamosvojitvijo je nova slovenska državna zastava nadomestila staro republiško zastavo.

Večkrat se pojavi dilema, kako pravilno izobesiti zastavo, še posebej z drugimi zastavami. Če je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi teh zastav.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije:

  1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
  2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
  3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
  4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
  5. če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.

Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.