Jeseničani se letos ne bodo hladili v bazenu

Slika: Občina Jesenice

Na Jesenicah zaradi dotrajanosti bazena na letnem kopališču Ukova kopanja v letošnjem poletju ne bo. Vzrok so predvsem velike večletne izgube vode skozi vidne razpoke bazenske školjke, je upravljavec kopališča.  Zavod za šport Jesenice je v lanskem letu pri podjetju Energomen d.o.o. naročil razširjeni energetski pregled, na podlagi česar bi bilo moč ugotoviti, ali je bazen še varen za uporabo in v kakšnem obsegu bi bila potrebna sanacija bazenske školjke. Žal je bila v poročilu o pregledu zaznana in dokumentirana nevarnost za kopalce in zaposlene s predlogom za pregled varnosti nosilne konstrukcije in statike objekta, v poročilu pa je bilo tudi opozorjeno na potencialno možnost električnega udara zaradi zastarele elektroinštalacije. Upravljavec kopališča je zato pozornost usmeril v varno obratovanje bazena, ne le v pričakovano nadaljevanje obratovanja ter gospodarno rabo energije in vode, in je letos naročil še izdelavo preiskave nosilne konstrukcije objekta s statičnim preračunom.
Marca so bile s strani Gradbenega inštituta ZRMK opravljene terenske analize, po danes prejetem končnem poročilu nosilne konstrukcije bazena pa je žal postalo nesporno dejstvo, da nosilnost konstrukcije bazenske školjke ni več zadostna, kar pomeni visoko tveganje za varnost kopalcev, sporočajo iz Občine Jesenice.
Odprtje bazena bi pomenilo preveliko tveganje za varnost kopalcev in zaposlenih, zato odgovorna oseba, direktor Zavoda za šport Jesenice, ob ugotovitvah strokovnjakov ne more ignorirati dolžne skrbnosti in opustiti dejanj, ki jih mora izvesti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja. Občina kot lastnik objekta je dolžna ravnati enako. Zaradi vseh teh dejstev je bila prejeta odločitev, da kopališče Ukova letos žal ne bo odprlo svojih vrat za obiskovalce.

Občina Jesenice je sicer že pred nekaj leti preigravala možnost, ali bazenski kompleks sanirati in nadgraditi ali ga prestaviti na drugo lokacijo. Ker bi le sanacija bazenske školjke s strojnico, pri čemer izgled bazena ne bi bil nič drugačen od trenutnega, po izdelanih izračunih stala okrog dva milijona evrov, Občina Jesenice te možnosti v svojem kratkoročnem načrtu trenutno ne vidi.