Izvoz Kranj-sever dobil zeleno luč

Poziv nekaterih gorenjskih županov, da bo za ureditev razmer v cestnem prometu na območju Kranja potrebno čimprej zgraditi avtocestni priključek Kranj-sever, je bil uslišan, saj so prejeli pozitivno mnenje Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) za ta projekt. DARS tako ugotavlja, da je izvedba avtocestnega priključka Kranj-sever izvedljiva in upravičena iz tehničnega in prometno-varnostnega vidika. Z izgradnjo priključka Kranj-sever bi za kar 30 odstotkov razbremenili promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju, ki je eden od prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji, pomembno pa bi se razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v Kranju.

Mnenje DARS je, da to glede na obstoječe stanje prinaša ekonomske in prometno-varnostne koristi, četudi bi zgradili le priključek Kranj-sever. Še večje koristi pa je pričakovati v kombinaciji z ostalimi načrtovanimi ukrepi v pristojnosti DRSI – rekonstrukcijo državne ceste od krožišča Primskovo do Supernove Qlandije ter ceste med Hipermarketom Kranj Primskovo in krožiščem v Šenčurju v štiripasovnico, gradnjo novega odseka državne ceste na relaciji Britof–Hotemaže in izgradnjo severne obvoznice Kranja. Postopki za gradnjo bi se po napovedih DARS lahko začeli v letu 2025.