Izbrani izvajalci računalniških izobraževanj

Slika: Pixabay.com

Starejši od 55 let, ki bodo želeli koristiti digitalne bone, ki jih je za študente, dijake in učence zaključnih razredov osnovne šole omogočila prejšnja vlada, bodo morali opraviti izobraževanje iz digitalnih veščin. V preteklem tednu so bili že izbrani izvajalci izobraževanj. Tako je bilo na javnem razpisu neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 izbranih 29 izvajalcev. Nekateri izvajalci so že zapolnili seznam prostih mest, nekateri pa še niso začeli niti z vpisovanjem.

Na Gorenjskem bodo izobraževanja organizirali v B&B d.o.o. v Kranju, na Ljudski univerzi v Škofji Loki in na Ljudski univerzi Radovljica. Začetek tečajev je odvisen od terminskega načrta posameznega izvajalca, zaključen pa mora biti do 30. oktobra letišnjega leta. Izvajalci morajo ponuditi in izvesti predpisan program izobraževanj, ki opredeljuje učno vsebino in temo, način dela, kompetence, ki naj bi jih udeleženec osvojil in pričakovano dejavnost udeleženca na izobraževanju. Vsak ponudnik mora izvesti osnovno izobraževanje, ki je namenjeno osebam brez digitalnih kompetenc. Za osebe z osnovnimi digitalnimi kompetencami morajo izvajalci na vsaki lokaciji, kjer izvajajo izobraževanje, izvesti še najmanj tri dodatna izobraževanja iz predpisanih vsebin. Osnovno izobraževanje bo sestavljeno iz štirih pedagoških srečanj po tri ure ter dveh srečanj na daljavo, ki bosta trajali trideset minut. Dodatna izobraževanja bodo trajala dvakrat po tri pedagoške ure.

Tisti, ki bodo opravili vsaj devet ur osnovnega izobraževanja ali skupno devet ur izobraževanj v okviru dveh dodatnih izobraževanj, bodo pridobili pravico do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov, ki ga bodo lahko izkoristili za nakup računalniške opreme do 30. novembra 2022.