Hotel na Brdu bodo pričeli obnavljati

Slika: www.brdo.si

Vlada RS je dne 13. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je JGZ Brdo določila za upravljavca nepremičnin, ki v naravi predstavljajo območje obnove hotela Brdo in vstopnega objekta v park Brdo. S tem je JGZ Brdo od GSV prevzelo pristojnost nad izvedbo razpisa in obnovo hotela Brdo. V JGZ Brdo so zaradi kratkih razpisnih in izvedbenih rokov takoj pristopili k možnim racionalizacijam projekta in 27. 11. 2020 v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju pričeli s postopkom javnega naročila z nazivom: Prenova hotela Brdo z upoštevanjem okolijskih vidikov. Na razpis so v roku do 17. 12. 2020 do 10. ure prispele štiri ponudbe. Kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 21. 12. 2020 je bilo izbrano podjetje Makro 5 gradnje d. o. o. iz Kopra, s katerim je bila včeraj na Brdu pri Kranju podpisana pogodba.

Predvidena je celostna zunanja in notranja obnova hotela, s katero bo zagotovljena najvišja raven hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in tudi varnostna ustreznost. Skupna pogodbena vrednost znaša 9.464.125,00 EUR brez DDV oziroma 11.546.232,50 EUR z 22 % DDV. Vsa pogodbeno naročena dela se izvajajo po načelu “skupaj dogovorjena cena”.

Prenovljen hotel bo na voljo za predsedovanje EU 

Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Ena od spodbud za prenovo je tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU, kar izhaja tudi iz sklepa vlade iz leta 2016, da se kot lokacija, kjer se bodo izvajali najpomembnejši dogodki v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021, določi kompleks JGZ Brdo.                Otvoritev prenovljenega hotela je predvidena v juniju 2021, še pred pričetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Nov hotel predstavlja velik potencial tudi za trženje Posestva Brdo v bodoče. Razširitev kapacitet bo tako odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra.