Gorenjski 260 projektov

Slika: Proračun RS

V sprejetem rebalansu proračuna Republike Slovenije so predvidena sredstva tudi za izgradnjo ceste Hotemaže-Britof. Tehnična dokumentacija za cesto je bila izdelana že davnega leta 1974, v celoti pa bi morala biti zgrajena sredi osemdesetih let. Dva odseka, Hotemaže-Tupaliče in Britof-Kranj sta bila res dokončana leta 1986, vmesni del Hotemaže-Britof pa že vse od takrat čaka na izgradnjo povezave. Odkupljena so bila vsa zemljišča na trasi nove ceste, nekaj zapletov je bilo z gradbenim dovoljenjem. Sedaj pa vse kaže, da bo ta cesta končno zgrajena, saj je v rebalansu proračuna RS zagotovljenih 6.578.150 evrov sredstev za ta namen. Z izgradnjo ceste se bo razbremenila lokalna cesta skozi vasi Britof, Milje, Visoko in Hotemaže, s tem pa bo poskrbljeno za varnejše življenje prebivalcev. Investicija naj bi bila zaključena do konca leta 2023.

Slika: Proračun RS

Poleg dolgo pričakovane ceste Hotemaže-Britof rebalans proračuna prinaša Gorenjski 260
projektov v vrednosti 1.408.928.387 evrov, kar pomeni 5.256 evrov na prebivalca. Povečujejo se tudi povprečnine, tako da bo v prihodnje proračun Mestne občine Kranj bogatejši za več kot 2 milijona evrov, pa tudi ostale gorenjske občine glede na število prebivalcev dobivajo več sredstev. Poleg dviga povprečnin bo z zakonom, ki bo razbremenil slovenske občine, le tem ostalo bistveno več sredstev za investicije. Ob izjemno visokih evropskih sredstvih občinam še nikoli ni bilo na razpolago toliko sredstev za investicije!