Gorenjska dobila regionalni razvojni program do leta 2027

Slika: Občina Škofja Loka/Arhiv Regionalne razvojne agencije Gorenjske

Župani, predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij so na skupni seji Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027 in Sveta gorenjske regije sprejeli Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027.

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027 je ključni razvojni dokument regije in opredeljuje prednosti Gorenjske razvojne regije, določa njene razvojne prioritete in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Programom priprave RRP Gorenjske 2021–2027 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas–Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.

Sam postopek priprave se je začel s Pozivom razvojnim svetom regij za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov, v drugi polovici leta 2018 ter zaključil s pridobitvijo pozitivnega mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v aprilu 2022.

Ključni regijski projekti, ki so uvrščeni v Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027 so Regionalno prostorsko planiranje, Vzpostavitev pilotnih pametnih skupnosti, Načrtovanje kariere, Razvoj in uresničevanje talentov, Razvoj hubov, Mreže coworkingov in podjetniških inkubatorjev, Regijska bolnišnica, Povečanje lokalne prehranske samooskrbe Gorenjske, Trajnostne mobilne rešitve gorskih dolin, Gorske centre 365 dni, Regijsko prometno načrtovanje ter Urejanje državnih in regionalnih kolesarskih povezav. Strateški razvojni cilji pa so Celosten razvoj in upravljanje, Pametna Gorenjska, Gorenjska za ljudi, Zelena, nizkoogljična Gorenjska, Povezana regija, Gorenjska na svetovnem zemljevidu, v samem dokumentu pa je predstavljenih 65 regijskih projektov.