V kratkem času treba pregledati več stavb – prbl. 1500, vendar pri vseh terenski ogled ne bo potreben. Če bo odkrit nov objekt, ki še ni vpisan v evidenco, bo lastnik pozvan, naj naroči izdelavo elaborata in vpis v kataster, kot veleva zakon.

Ob pomoči pogodbenih izvajalcev bo Geodetska uprava Republike Slovenije začela s terensko identifikacijo na Gorenjskem. Identifikacija se bo izvajala od začetka avgusta do sredine oktobra letos. preverjali pa bodo območja Kranja, kamor med drugim spada tudi Občina Preddvor, Škofje Loke, Radovljice in Jesenic. V primeru, da bodo ugotovili, da podatki o posamezni stavbi v evidenci katastra stavb in registra nepremičnin ne ustrezajo stanju v naravi, bodo pogodbeni izvajalci ali geodetska uprava lastnike pisno pozvali, da uredijo podatke o stavbah. Vse lastnike, ki bodo prejeli tak poziv, geodetska uprava naproša, da prejeto pošto pazljivo preberejo in da ravnajo v skladu z navodili, ki bodo podana v pozivu.

Za dodatne informacije so na voljo na Območni geodetski upravi Kranj, 04/20-18-051.

Zunanji izvajalci bodo obiske na terenu izvajali zelo intenzivno, saj bo v kratkem času treba pregledati več stavb – prbl. 1500, vendar pa v vseh primerih terenski ogled ne bo potreben. Lastnikov ne bodo iskali, prav tako ne bodo vstopali v hiše, saj po zakonu za to nimajo pravice. Objekte si bodo ogledali od zunaj in zabeležili opažanja.

Geodetska uprava (Gurs) aktivnosti preverjanja in usklajevanja podatkov v naravi izvaja kontinuirano s pomočjo sistematičnega snemanja Slovenije iz zraka in sicer v triletnih ciklih. Na podlagi pridobljeni slik nato izdelajo posnetke s pomočjo katerih se samodejno prepozna na novo zgrajene, spremenjene ali izbrisane stavbe. Ker s tem načinom prepoznajo le obrise oz. strehe novih objektov, to za evidenco ni dovolj in zato vse zaznane spremembe preverijo tudi na terenu. Preverjanje poteka na različne načine – Google Streetview, s pomočjo katerega ugotovijo ali je stavba res nova ali je le pokrita skladovnica oz. objekt, ki ne spada v kataster stavb. Če se podatkov resnično ne bo dalo preveriti na daljavo, potem sebo opravilo preverjanje na terenu. Na terenu se bo objekt pregledalo, nato pa to primerjalo s podatki v evidenci. V primeru neskladja, bo sledil zakonsko predpisan postopek. Podatke, ki jih bo Gurs lahko popravil sam, bodo popravljeni, lastnikom pa poslana obvestila o ugotovitvah in spremembah. Lastniki bodo lahko tudi sami uredili stanje v evidencah, v kolikor se s podatki v poslanih obvestilih ne bodo strinjali. Če bo odkrit nov objekt, ki še ni vpisan v evidenco, bo lastnik pozvan, naj naroči izdelavo elaborata in vpis v kataster, kot veleva zakon.

Sestavni del obvestila bodo tudi napotki, kako lastnik lahko popravi podatke, ostali pa obvestil ne bodo prejeli.