Fiktivnih prijav tujcev bo konec

Začelo se je na lanski oktobrski seji Mestnega sveta kranjske občine. Mag. Branko Grims je v imenu svetniške skupine SDS zahteval točko dnevnega reda o problematiki priseljevanja tujcev v Kranj, kjer je priseljevanja tujcev, predvsem tistih s Kosova, zelo veliko. Obravnava na seji je bila povod, da je prišlo do predloga za spremembo Zakona o prijavi bivališča. Tako je včeraj Državni zbor RS z 62 glasovi za in 11 proti sprejel novelo tega zakona, s katero želi vlada preprečiti fiktivne prijave, kot se je izkazalo pa predlog podpirajo tudi v opoziciji. Tako se ne bo več mogoče prijaviti na kateri koli upravni enoti, ampak samo na tisti, ki je krajevno pristojna. Poleg omenjenega pa določa tudi nekatere druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za prijavo prebivališča. Z novo uredbo država želi omejiti fiktivne prijave, posledično pa tudi prejemanje neupravičenih socialnih transferjev.

Poleg omenjenega pa še določa nekatere druge pogoje, denimo stavba ali del stavbe, kjer se bo posameznik prijavil prebivališče mora biti po noveli namenjen stanovanjski rabi. Njegova uporabna površina mora dosegati površinske standarde za prijavo prebivališča. Standarde za stanovanjsko rabo pa bo minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za stanovanjske zadeve. Za popolno ureditev te problematike bi bilo potrebno spremeniti še posamezne dele Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju tujcev.

Kot poroča Nova24TV, so v Sloveniji do otroškega dodatka upravičeni tudi tujci, a nadzor nad fiktivnimi prijavami je do sedaj izvajal CSD. V primeru suma, da oseba dejansko ne biva v Republiki Sloveniji, CSD izvede ugotovitveni postopek, v katerem se to dejstvo ugotavlja skladno z določili zakona o splošnem upravnem postopku, na primer izvede ogled na naslovu, kjer je prijavljeno stalno prebivališče. V primeru suma, da je stalno prebivališče le fiktivno, se lahko pri upravni enoti sproži postopek in v primeru potrditve suma pravica odvzame, a podatkov o številu kršitev na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti teh podatkov niso beležili. Tujci običajno prejmejo višji otroški dodatek od navadnih državljanov, kot pričajo podatki za oktober 2019, pa je bilo 21.427 otrokom tujcev razdeljenih dva milijona evrov.