Evropska sredstva za prenovo stanovanj

Slika: Pixabay.com

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrih 193.000 evrov finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za prenovo stanovanj v lasti Mestne občine Kranj. To je za kranjsko občino že tretja operacija z odobrenimi evropskimi sredstvi za revitalizacijo degradiranih urbanih območij v zadnjih dveh letih. Potem ko je Mestna občina Kranj (MOK) iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb prenovila objekt OŠ Simona Jenka – PŠ Center, ki so jo odprli lansko poletje, je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko februarja letos z istega naslova potrdila evropska sredstva še za prenovo nekdanje gradbene šole na Cankarjevi 2, na kateri se bodo dela začela predvidoma še ta mesec. Najbolj sveža pridobitev sofinanciranja pa je namenjena prenovi stanovanj v lasti MOK. Gre za 16 neprofitnih stanovanj v stanovanjski soseski Planina in stanovanje z neurejenim zemljiškim stanjem. Namen obnove je zagotavljanje ustreznega bivalnega standarda najemnikom (med drugim učinkovita izraba energije, zmanjševanje stroškov tekočega vzdrževanja, dvig kakovosti bivanja, ohranjanje poseljenosti na tem območju) in ohranjanje fonda neprofitnih stanovanj v kranjski občini. Celotna vrednost operacije znaša 260.363,33 evra. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj s 193.747,84 evra. MOK prispeva 66.615,49 evra.