Evropska sredstva za lažje vračanje na delo

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo«.

Vrednost projekta, ki ga bo izvajal Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, znaša nekaj manj kot 873.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 699.000 evrov.