E-mobilnost v Kranju

Slika: MO Kranj

V Mestni občini Kranj so včeraj prevzeli prvih 12 električnih vozil, pred kratkim pa vzpostavili tudi dve javni polnilnici. S tem so tudi uradno zagnali projekt električne mobilnosti, ki za prihodnjih 15 letih v sodelovanju z zunanjim izvajalcem predvideva menjavo voznega parka z e-vozili skupaj s polnilnicami, javno mrežo električnih polnilnih postaj in nazadnje tudi postavitev sončnih elektrarn z lokalnimi hranilniki električne energije. S tem bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, okolje bo bolj čisto, posredno pa boljše tudi zdravje občank in občanov.

V Mestni občini Kranj (MOK) se z e-mobilnostjo ukvarjajo že zadnjih nekaj let, letos pa so jo začeli tudi konkretno udejanjati. K temu jih dodatno spodbuja dejstvo, da promet največ prispeva k izpustom CO2 in ustvarjanju hrupa, prav tako se mestno središče sooča z občasno presežnimi vrednostmi prašnih delcev v zraku. Za začetek e-mobilnosti v Kranju se šteje nakup električnega minibusa leta 2017, ki vozi po mestnem jedru, letos pa je MOK za izvedbo projekta Električna mobilnost v Mestni občini Kranj na podlagi odloka o javno-zasebnem partnerstvu izvedla javni razpis in na koncu izbrala podjetje Vizije mobilnosti. Skupaj so več kot pol leta iskali najprimernejšo rešitev in jo tudi našli.

Projekt temelji na treh stebrih. Prvi predstavlja zamenjavo 130 vozil občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja z električnimi vozili, skupaj s postavitvijo polnilnic, namenjenih tem vozilom. V okviru drugega stebra bo koncesionar na petih lokacijah postavil 15 javnih polnilnic oziroma 30 polnilnih mest moči do 22 kW na polnilno mesto. Ker bodo v lasti bo MOK, bo občina določala ceno polnjenja ter tako občanom in obiskovalcem zagotovila polnjenje njihovih električnih vozil po ustrezni oziroma netržni ceni (plačevanje polnjenja bo možno z občinsko kartico in vsemi ostalimi plačilnimi sredstvi).

Tretji steber pa zajema postavitev treh sončnih elektrarn. Te bodo proizvedle najmanj toliko energije, kolikor jo bodo potrebovala vozila iz prvega stebra. Polnila se bodo torej z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, presežki pa se bodo shranjevali v lokalnih baterijskih zalogovnikih in bodo s tem porabnikom na voljo v obdobju, ko proizvodnje električne energije ni oziroma je ta manjša.

»Ta projekt je še ena od potez, ki dokazuje, da v Kranju konkretno preklapljamo na zeleno: z gradnjo kolesarskih poti, zasaditvami in novimi zelenimi površinami, zeleno politiko, trajnostnim turizmom … Z električno mobilnostjo bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, saj bomo dosegli številne pozitivne cilje: zmanjšali bomo onesnaževanje zraka in hrupa ter s tem okolja in tako zagotovili tudi boljše zdravje občank in občanov. Povečali bomo rabo energije iz obnovljivih virov energije, razvili javno infrastrukturo za električno mobilnost in za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energij. S tem bomo uresničevali tudi zaveze lokalnega energetskega koncepta in zahteve Evropske unije,« je dejal župan MOK Matjaž Rakovec.

Mestna občina Kranj s projektom električne mobilnosti sledi vsem sprejetim strateškim dokumentom. Z zamenjavo vozil z električnimi bo tako že v prvem letu prevoženih okoli 145 tisoč kilometrov brez proizvajanja hrupa in prihranjenih 34 megavatnih ur energije. To, približno, ustreza celoletni porabi električne energije objekta manjše osnovne šole.  Z izvedbo projekta v celoti pa bo prihranek najmanj 452 megavatnih ur energije, kar je nekaj več kot znaša letna poraba električne energije v objektu Mestne knjižnice Kranj. S tem bo prihranjenih tudi 150 ton CO2, kar je toliko, kolikor ga absorbira približno 7.700 dreves oziroma 17,4 hektarjev gozda.

MOK ob tem pripravlja še ločen projekt postavitve električnih polnilnic za avtobuse, ki bodo omogočale tudi hitro polnjenje osebnih vozil. Potrebe na tem področju bodo namreč v naslednjih letih najverjetneje še naraščale.