DSO Naklo bo dobil novega upravljalca

Slika: Občina Naklo

Letos septembra so storitev pomoči na domu v Občini Naklo pričeli izvajati zaposleni iz Doma starejših občanov (DSO) Petra Uzarja iz Tržiča. Včeraj pa je Občina Naklo pred DSO Naklo pripravila manjšo slovesnost, ob kateri so direktorju DSO Petra Uzarja, Urbanu Boletu predali ključe novega avtomobila Dacia Sandero. Nabavna vrednost avtomobila znaša dobrih 9.100 eurov. Vozilo bodo uporabljale negovalke, ki bodo obiskovale pomoči potrebne občanke in občane. Slovesnosti se je pridružil tudi predsednik Društva upokojencev Naklo, Jože Kajin. Občini Naklo se je zahvalil za pomoč, ki jo namenjamo skrbi za starejše. Po slovesnosti sta župan Občine Naklo Ivan Meglič in direktor Bole podpisala pogodbo o najemu in upravljanju DSO Naklo. Dom bo prešel v upravljanje DSO Petra Uzarja 1. januarja naslednje leto. Po slovesnosti je sledil še prvi sestanek zaposlenih v domu z direktorjem Boletom.