Državna pomoč Fraportu

Brnik. Letalisce Jozeta Pucnika Ljubljana. Foto: Daniel Novakovic/STA

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko javno letališče za mednarodni zračni promet, ki je opredeljeno kot infrastrukturni objekt državnega pomena. Preko njega poteka približno 97 odstotkov celotnega letalskega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Obratovanje Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana omogoča podjetje Fraport Slovenija, d.o.o. Zaradi trenutne situacije povezane s COVID-19 in sicer drastičnega zmanjšanja letalskih operacij in števila prepeljanih potnikov ter količin prepeljanega tovora, bo Fraport Slovenija, d.o.o. v letu 2020 utrpel škodo, ki je ocenjena v višini 15,261 mio evrov. Izračun temelji na upadu EBIT v primerjavi z letom 2019. V navedenem znesku je upoštevana (in odšteta) že prejeta druga državna pomoč.                                                  Fraport Slovenija, d.o.o. ocenjuje, da bo zaradi COVID-19 upadlo število prepeljanih potnikov za 80 odstotkov. Fraport Slovenija, d.o.o. trenutno dosega le 18 odstotkov števila prepeljanih potnikov glede na leto 2019, zato podjetje izvaja številne varčevalne ukrepe glede zniževanja stroškov materiala in stroškov dela. Dodelitev državne pomoči je predlagana v višini 5.000.000,00 evrov, kar predstavlja samo 32,76 odstotka celotne škode, ki jo bo Fraport Slovenija, d.o.o. utrpel zaradi COVID-19. Dodelitev državne pomoči bo možna, v kolikor bo predhodno potrjena tudi s strani Evropske komisije in je bistvenega pomena za zagotovitev likvidnosti podjetja Fraport Slovenija, d.o.o., njegovega nadaljnjega zagotavljanja infrastrukturnega razvoja in obratovanja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Prejeto državno pomoč bo podjetje Fraport Slovenija, d.o.o. porabilo za zagotavljanje likvidnosti podjetja oziroma pokrivanje tekočih operativnih stroškov (material, storitve, plače, davki) in nujno potrebnih investicij.