Dodatni prostori za širitev Zdravstvenega doma Jesenice

Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino Jesenice so poslovni prostori, ki se nahajajo v središču na Cesti maršala Tita 78 a, v občini Jesenice. Občina je v stavbi št. 204 k.o. 2175 Jesenice, poleg Republike Slovenije že lastnica posameznih poslovnih prostorov. Omenjene nepremičnine oz. poslovni prostori so že dlje časa prazni, upravljavec pa jih redno in investicijsko ne vzdržuje. Občina namerava nepremičnine uporabljati za potrebe javnega zdravstva glede na to da se Zdravstveni dom Jesenice ukvarja z veliko prostorsko stisko.

Vrednost nepremičnine na podlagi Poročila o ocenjeni vrednosti nepremičnine znaša 135.500,00 evrov, na podlagi načrtovanega projekta pa občina ocenjuje in načrtuje, da bodo vsa investicijska dela znašala 1.000.000,00 evrov. Načrtovani projekt bo občina zaključila v treh letih po sklenitvi pogodbe o neodplačnem prenosu zadevne nepremičnine. Z realizacijo načrtovanega projekta bo občina znatno izboljšala raven zdravstvenih storitev v občini in regiji prav tako pa bo prispevala k izboljšanju stanja okolja in oskrbe prebivalstva z razvojno infrastrukturo.