Država Kranju odobrila dodatna sredstva

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kohezijskega sklada za dva projekta na področju prometne varnosti v Mestni občini Kranj. Skupno pol milijona evrov evropskih sredstev je odobrenih za postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov mestnega potniškega prometa in usmerjanje voznikov do parkirišč ter za kolesarsko povezavo od Športnega parka Kranj do avtobusne postaje. Z obema projektoma kranjska občina krepi varnost v prometu in si prizadeva za odpravo zastojev na cesti.

Tako bo Mestna občina Kranj z še dodatnimi aktivnostmi na raznovrstnih področjih postaja vse bolj trajnostna, zelena in pametna občina. Z dodatnimi projekti bodo omogočili prednost pešcem, kolesarjem in vozilom javnega potniškega prometa, vozniki osebnih vozil pa bodo hitreje našli prosto parkirno mesto kot doslej, kar bo izboljšalo pretočnost cestnega prometa in zmanjšalo onesnaževanje okolja. MOK bo postavila prikazovalnike hitrosti na kritičnih mestih, njihova lokacija se bo enkrat na leto zamenjala. Na podlagi tega pričakujejo večjo varnost na cestah za vse udeležence v prometu. Operacija je ocenjena na dobrih 400.000 evrov, od tega bo sofinanciranih predvidoma slabih 246.000 evrov, MOK bo prispevala 158.000 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi se zaključil predvidoma prihodnje poletje.

Najnovejša pridobitev je tudi odobritev evropskih sredstev za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na kolesarski povezavi Športni park Kranj–Avtobusna postaja Kranj na delu Ceste Staneta Žagarja znotraj MOK. S tem bi prebivalcem omogočili varno kolesarsko povezavo med soseskami Primskovo, Vodovodni stolp, Center in glavno avtobusno postajo znotraj gosto naseljenega dela mesta ter jih spodbudili, da opravijo velik del vsakodnevnih kratkih poti s kolesom. Cilj je do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v mestnem kolesarskem omrežju in v navezavi na omrežje sosednjih občin. V operaciji, vredni približno 437.000 evrov, sredstva sofinanciranja znašajo dobrih 242.000 evrov, MOK pa bo prispevala 194.000 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.