DRAGE MAME, ČESTITKE OB MATERINSKEM DNEVU!

 

Tradicionalno gledano je bila vloga ženske v zakonski skupnosti skrbeti za dom in vzgajati otroke, medtem ko je mož gradil kariero. A časi se spreminjajo in v sodobnem tržnem gospodarstvu in hitro razvijajočem se svetu dobiva vloga ženske v svetu novo razsežnost. Tako ni več samo žena oziroma partnerica in mati, temveč tudi sposobna in predana delavka, intelektualka in karieristka. Emancipacija žensk že dolgo ni več tabu, kljub vsemu pa je vprašanje, ali je lahko hkrati mati in uspešna poslovna ženska, še kako aktualno. In v mesecu marcu, ko ženske in matere praznujemo kar dva praznika, je veliko polemik o tem, ali je družba naklonjena ženskam, ki se odločijo za materinstvo.

Številni strokovnjaki so prepričani, da si družba prizadeva, da bi ženskam vcepila občutek krivde, če se namesto za otroka odločijo za kariero ali če se po preteku porodniškega dopusta vrnejo na delovno mesto. Zaradi tega se je po mnenju nekaterih zmanjšalo število rojstev in zvišala starost ženske ob prvem porodu. Posledično temu se mladi danes manj odločajo za skupno in družinsko življenje. Prav Slovenija pa je v vrhu hitrostarajoče družbe, kar pomeni, da imamo premalo rojstev na število prebivalcev.

Vlogi očeta in mame bi rada sodobna družba razvrednotila in starša, skrbnika imenovala oseba, partner. Skozi pojem feminizma bi nam družba rada vsilila misel, da bomo med seboj tako bolj enakopravni in enaki. Bo zato družba manj patriarhalna in bolj naklonjena feminizmu?

Menim, da pri tem ne gre za dokazovanje enakosti. Mož in žena si že od nekdaj delita odgovornost preživljanja družine, oba prinašata denar v družinsko blagajno, prav tako pa sta tudi oba odgovorna za vzgojo otrok. Z medsebojnim razumevanjem in usklajevanjem zmoreta skupaj z otroki živeti družinsko življenje in voditi kariero.

Nedavno je nekdo v družbi izjavil: »Feminizem in gentlemanstvo ne gresta skupaj.« Morda nam pri tem pomaga spoštovanje drug do drugega in to, da znamo ceniti doprinos družbi vsakega od nas.

Zato drage mame, hvala, ker ste predane svoji materinski vlogi, ker ste se odločile za otroke, za družino, za življenje. In življenje ne gledate le skozi prizmo feminizma. Mame so junakinje, brez njih tudi nas ne bi bilo. Bodimo ponosne, da smo mame.

Drage mame, čestitke ob materinskem dnevu!

Natalija Berlec

predsednica OO SDS Kamnik

 

Spletno uredništvo, M.V.