Dozidava in rekonstrukcija vrtca in OŠ Simon Jenko Center po dobrem letu izvedbe v zaključni fazi

dav

V okviru  projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center« je Mestna občina Kranj z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, d. o. o. v juniju 2020 zaradi
oteženega izvajanja del v času razglašene pandemije COVID-19 podpisala podaljšanje pogodbe, s čimer  spreminja zadnji rok izvedbe dogovorjenih del (prvotno načrtovan v juniju 2020).

Kot zatrjujejo v mestni upravi podaljšanje nikakor ne bo vplivalo na pričetek izvajanja pouka in pričetek novega šolskega leta tudi za vrtčevske otroke. Ta se bo enako kot za vse ostale tudi v tem vrtcu in osnovni šoli pričel 1.  septembra.

dav

Objekt je sestavljen iz dveh kril, vzhodnega in zahodnega. V objektu Komenskega 2 je tudi med adaptacijo pouk osnovne šole potekal nemoteno, objekt Komenskega 4 pa je bil med gradnjo prazen. Srednjo  ekonomsko šolo (Komenskega 4) so namreč zadnji srednješolci obiskovali leta 2007.

S pridobitvijo novih  prostorov na Komenskega 4 bo Mestna občina Kranj pridobila tudi prostore za 4 oddelke vrtca in 8  oddelkov šole, vsekakor pa bo s septembrom 2020 objekt omogočal vpis skupno 526 osnovnošolcev in  96 vrtčevskih otrok. Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo Mestna občina Kranj iz proračuna prispevala 1,7 milijona evrov, ostalo pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

dav

Večji gradbeni posegi v objektu in na njem so zaključeni. Izvajajo se finalizacije del v učilnicah, zaključne  letve in podobno, prav tako so v zaključni fazi slikopleskarska dela, pripravlja se prostor za montažo  razdelilne kuhinje. Večina del trenutno poteka na zunanjem delu, kjer se izvaja zunanja ureditev, površine  za igrala, tlakovanje in podobno, prav tako se pripravljajo površine za izvedbo asfalta.

Zunanje površine, okolica šole in vrtca, bodo bogatejše za tri kanadske jadikovce, rumenolistno bukev, tri  okrasne češnje, sedem javorjev, en gorski javor, kar devet rdečelistnih javorjev in en lipovec. Otroci bodo  zagotovo veseli tudi plodov jablane in kar 36 sadik malin. Poleg grmovnic bodo zasajene tudi plezalke in  trajnice, med njimi ameriški slamnik, pa šentjanževka, melise, origano, rdeča dobra misel, perjanke,  rabarbara, kislice, velikolistni žajbelj, timijan in baldrijani.

Povzetki o prenovi
Operacija obsega celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole in prostore uprave osnovne šole. Prav tako vključuje  opremo (t. i. vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice
obstoječega aktivnega dela objekta Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center (t. i. zahodno krilo, Komenskega ulica 2) ter prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.