Dozidava in rekonstrukcija objekta “Vrtec in OŠ Simon Jenko-PŠ Center”

Slika: MOK

V ponedeljek, 3.6.2019, je bila podpisana pogodba za projekt »Dozidava in rekonstrukcija objekta “Vrtec in OŠ Simon Jenko-PŠ Center”. Z deli naj bi pričeli še ta mesec, 26. junija 2019, takoj po zaključku šolskega leta. V kolikor bodo dela potekala po zastavljenem terminskem načrtu, bi bil objekt lahko v uporabo predan že 1.9.2020.

“Današnji slavnostni podpis pogodbe izvedbe gradbenih del v projektu obnove PŠ Center je pomemben korak, s katerim smo res bližje novim prostorom. To je dobra novica tako za strokovni kader šole, predvsem pa za osnovnošolce in vrtčevske otroke. Ne pozabimo na starše, z razširitvijo objekta bomo lažje zagotovili mesto več otrokom, staršem pa vsaj nekoliko odvzeli skrbi glede vpisa v vrtce. Tudi sosedje bodo v sosesko dobili urejen in sodoben objekt. Z energetsko sanacijo objekta bomo poskrbeli tudi za okolje”, je ob današnjem podpisu povedal župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.

Kot so sporočili z MOK, je projekt vreden nekaj manj kot 6 milijonov evrov, sestavljajo pa ga izvedba gradbenih del, montaža opreme in nadzor. Dela bo izvajalo podjetje VG5. Direktor podjetja VGP, Miha Brlan je ob podpisu pogodbe izjavil, da se veseli, prvega projekta, ki ga bo njegovo podjetje izvajalo v Kranju ter se zavezal h kvalitetni in pravočasni izvedbi gradnje. Vse z enim ciljem, da bodo otroci lahko obiskovali šolo in vrtec v kvalitetnem in zdravem okolju. Nove pridobitev pa se veseli tudi ravnatelj OŠ Simon Jenko, Rudolf Planinšek, ki se je v svojem nagovoru zahvali županu ter projektni pisarni, da bo objekt končno deležen obnove.

Mestna občina Kranj pridobila skupno 4,3 milijona evrov sofinanciranih sredstev
Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo MOK iz proračuna prispevala 1,7 mio evrov, ostali pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

Kratka predstavitev projekta

Projekt vključuje celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene:

  • štirih enot vrtca,
  • osmih enot osnovne šole,
  • prostore uprave OŠ, skupaj z opremljanjem (t.i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4),
  • prenovo fasade (energetska sanacija) in
  • skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta osnovne šole OŠ Simon Jenko – Podružnična šola Center (t.i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) in
  • prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.

Cilji projekta:

  • Zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščenega objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;
  • Izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
  • Izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja;
  • Prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetsko sanacijo praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.