Dodatna vlaganja v zdravstvo

Slika: Pixabay.com

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo po besedah ministra Poklukarja postavlja nove okvire slovenskega zdravstva, ne samo iz vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi iz vidika kadrov, kar je trenutno najbolj pomembno. Slovenija je po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev pod evropskim povprečjem, obenem pa v zdravstvo vlagamo bistveno manj kot druge primerljive evropske države. Strategija ureja porabo denarnih sredstev v višini 1,9 milijarde evrov v obdobju 10 letih.

Cilj je dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in pa zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo lahko odgovor na starajočo se slovensko populacijo. V načrtu je modernizacija in optimizacija slovenskega zdravstvenega sistema, energetska obnova številnih objektov, povečanje posteljnih kapacitet, zmanjšanje razdrobljenosti podpornih dejavnosti in obvladovanje visokih tekočih stroškov vzdrževanja. 763 milijonov evrov bo namenjenih za oba Univerzitetna klinična centra. To pomeni, da bo Ljubljana dočakala novo gastroenterološko kliniko, nov objekt Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, nov prizidek k stari porodnišnici in Ortopedski kliniki ter 2. fazo nove infekcijske klinike. Dodatnih 557 milijonov evrov bo namenjenih za razvoj in modernizacijo za splošne bolnišnice in tudi negovalne bolnišnice ter domove po celi Sloveniji. V to kvoto sodi tudi investicija v izgradnjo nove gorenjske regijske bolnišnice, dodatna sredstva so zagotovljena tudi za specializirane bolnišnice, kot je Klinika Golnik. Za zaposlene bo to pomenilo boljše delovno okolje, za bolnike pa še bolj kakovostno in varno obravnavo v modernih prostorih.