Dodatna sredstva za gorske reševalce

Slika: Društvo GRS Radovljica

Radovljiško društvo gorskih reševalcev šteje 40 članov in je eno od 17-ih društev Gorske reševalne zveze Slovenije. Z reševalno in preventivno dejavnostjo v gorah in na težko dostopnih območjih pokriva celotno območje občine Radovljica in v celoti deluje na prostovoljni osnovi. Člani letno opravijo okoli 140 aktivnosti reševanja, preventive in izobraževanja izven društva.

Občina Radovljica bo za redno dejavnost Društva GRS Radovljica namenila dodatnih dva tisoč evrov, in sicer zaradi povečanega članstva in povečanega obsega reševalnih dejavnosti. Sredstva za zaščito in reševanje, vključno s sofinanciranjem predvidenih naložb, občina zagotavlja v vsakoletnem proračunu, v letošnjem letu približno 380 tisoč evrov. Naloge zaščite in reševanja ter izvajanje javne gasilske službe opravljajo vsa gasilska društva v občini in gasilska zveza ter enote gorski reševalci, potapljači in radioamaterji, s katerimi je podpisana pogodba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Društvo GRS Radovljica bo letos v tem okviru, vključno z dodatnimi sredstvi, prejelo 5.350 evrov.