Do Brda po novi kolesarski poti

V Mestni občini Kranj so zaključili gradnjo manjkajoče kolesarske povezave med Kokrico, Brdom in Predosljami. Za naložbo, katere vrednost je bila okrog 360.000 evrov, so pridobili evropska sredstva. Delež Republike Slovenije in Evropske unije je znašal 217.000 evrov.  Dela so bila v veliki večini zaključena sočasno s pričetkom predsedovanja Slovenije EU. Poleg lepšega izgleda območja Brda pa kolesarska povezava prinaša večjo varnost, saj številni otroci iz Kokrice obiskujejo OŠ Predoslje in so med šolskim letom vsakodnevno na tej relaciji. Kolesarsko pot med Kokrico in Predosljami lahko v skladu s prometno zakonodajo neprednostno uporabljajo tudi pešci. S projektom pridobivajo tudi krajani Ilovke, saj je na cesti pred Brdom v križišču proti Ilovki končno urejen prehod za pešce in kolesarje, krajani Bobovka pa so dobili urejeno avtobusno postajališče s stojali za kolesa in urejenim prehodom za pešce.

Jeseni bodo ob dvosmerni kolesarski poti, ki jo od ceste ločuje zeleni pas, zasadili še drevored z avtohtono sorto jablan kranjska voščenka. Skupno 54 dreves, in sicer za vsako članico EU po dve drevesi.