Podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, za investitorja DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izvaja preplastitev voziščne konstrukcije avtocestnih odsekov AC-A2/0003 Lipce – Lesce, AC-A2/0603 Lipce – Lesce, AC-A2/0004 Lesce – Brezje, AC-A2/0604 Lesce – Brezje, AC-A2/0005 Brezje – Podtabor, AC-A2/0605 Brezje – Podtabor, AC-A2/0103 Priključek Lesce, AC-A2/0170 Priključek Radovljica in AC-A2/0104 Priključek Brezje, zaradi česar so na zadevnih odsekih vzpostavljene zapore, ki s preusmeritvijo prometa omogočajo izvedbo predvidenih gradbenih del.

 

Za izvedbo gradbenih del je zaradi sprotnega terminskega usklajevanja predvidena ureditev zapor v več fazah.

V obstoječem stanju so tako na glavni trasi avtoceste vzpostavljene delne zapore z ureditvijo štirih (C2+1+1+MOD) oziroma treh (C1+1+1+MOD) začasnih pasov.

V naslednji fazi je predvidena popolna zapora krakov A in B na AC-A2/0170 Priključek Radovljica (izvoz v smeri naselja Radovljica ter uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane).

Preusmeritev oziroma vodenje obvoza bo v tem primeru za vse uporabnike cest urejeno preko avtocestnih priključkov Lesce in Brezje ter državnih cest, ki povezujejo vse tri zadevne AC priključke (Brezje, Radovljica in Lesce).

Vodenje obvoza bo urejeno z namestitvijo obvoznih tabel in znakov s smerjo obvoza ter dopolnilno tablo s krajem vodenja.

Vzpostavitev popolne zapore na omenjenem avtocestnem priključku je predvidena do štirinajst (14) dni v terminu od 25. 5. 2023 do 20. 6. 2023.

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Radovljica