Dnevi ETM 2018 na Gorenjskem

vir:europedirect.si

Med 16. in 22. septembrom se po vsej Evropi odvija Evropski teden mobilnosti (ETM), ki v letošnjem letu poteka pod sloganom Združuj in učinkovito potuj.

Gre za tradicionalno evropsko pobudo, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Aktivnosti sicer potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Dnevi ETM 2018 v Kranju

V Kranju bodo v tem času potekale številne akcije, predstavitve in osveščanja, na katere načine lahko vsak prispeva k izboljšanju okolja ter k dvigu kakovosti življenja.

Dogajanju na Glavnem trgu v Kranju se bo v torek, 18. septembra 2018, od 16. ure dalje pridružila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Aktivnosti v starem Kranju si bo ogledal tudi mag. Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa.

»Osrednja tema se letos vrti okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja,« so zapisali na uradni spletni strani ETM-ja 2018.

Dnevi ETM 2018 na Jesenicah

Tudi Občina Jesenice si že nekaj let na različne načine prizadeva osveščati jeseniško javnost o pomenu trajnostne mobilnosti – poleg različnih prometnih ukrepov tudi preko različnih medijev, delavnic, predstavitev in drugih dogodkov.

  • Program ETM 2018, se je v občini Jesenice začel v ponedeljek, 17. septembra, z delavnicami za starostnike z naslovom »Ostanimo mobilni«
  • V torek, 18. septembra, bo v sodelovanju z GARS Jesenice na celotnem območju Jesenic potekala akcija »Rdeči karton«, s katero bodo označevali parkirane avtomobile, ki onemogočajo dostop intervencijskih vozil do stavb v primeru požara.
  • Glavnina dejavnosti se bo odvijala v četrtek, 20. 9. 2018, ko bodo omejili motorni promet osebnih vozil v okolici občinske stavbe, osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Na ta dan bodo na različnih lokacijah po Jesenicah potekale tudi različne aktivnosti, delavnice in predstavitve na temo trajnostne mobilnosti. Na ta dan bo med 7. in 14. uro zaprta tudi Cesta talcev na Koroški Beli na odseku mimo osnovne šole.
ETM – program Jesenice

 

Dnevi ETM 2018 v Radovljici in Pešbus

Osnovne in srednje šole ter vrtci se z različnimi dejavnostmi vsako leto pridružijo Evropskemu tednu mobilnosti.

  • Na OŠ Staneta Žagarja Lipnica bodo v petek, 21. septembra, organizirali pešpot v šolo iz smeri Krope, Srednje Dobrave in Brezovice. Učence bodo spremljali učitelji. V tem tednu bodo med drugim pripravili tudi tematske športne dneve in ekskurzije, pogovore, izvedli štetje prometa in raziskavo, ali vozniki ustavljajo pešcem na prehodu za pešce, ter natečaj za najboljšo pesem , kratko zgodbo ali likovni izdelek na temo »Združuj in učinkovito potuj«, letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti.
  • Za vse učence iz Kamne Gorice bo ves teden v šolo »vozil« PEŠBUS, ki ga bodo spremljali učitelji in starši. Pešbus je način spremljane poti v šolo, pri katerem se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po določenih poteh in stalnem urniku v spremstvu odraslih. Pot v šolo peš ali s kolesom otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Otroci se na poti v šolo družijo s svojimi sošolci, spoznavajo prometne predpise in pravila ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Občina je za sodelujoče otroke zagotovila simbolične nagrade, za spremljevalce pa tudi odsevne jopiče.
  • Pešbus bodo organizirali tudi v OŠ F. S. Finžgarja Lesce, in sicer za učence drugih razredov na trasi Savska cesta – Finžgarjeva cesta – Vodnikova ulica. Kot spremljevalke bodo sodelovale članice leške skupine Društva Šola zdravja. Pred dnevom brez avtomobila, v petek, 21. septembra, pa bodo organizirali pešpot v leško šolo po novi poti iz Hlebc.