Devetim zaradi kršitve izdali prepoved poslovanja

Slika: Pixabay.com

Na Tržnem inšpektoratu RS so z vsemi razpoložljivimi inšpektorji poostreno opravljali nadzor med tednom in tudi med vikendom. Pregledanih je bilo 648 subjektov, večinoma v trgovinski dejavnosti, 17 nadzorov je bilo opravljenih tudi v nočnih klubih. V 9 primerih je bila izrečena začasna prepoved opravljanja dejavnosti, ker zavezanci niso preverjali PCT pogoja pri strankah in sicer 8 trgovcem in 1 gostincu.

V večini primerov so zavezanci, če je bilo ugotovljeno, da se pogoj PCT ne preverja, takoj odpravili nepravilnosti in nemudoma zagotovili preverjanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev. V primerih, kjer kršitve kljub predhodnemu opozorilu niso bile odpravljene, so bili izdani 4 plačilni nalogi, in sicer vsi na bencinskih servisih, ker se ni preverjalo pogoja PCT pri strankah.

Nočni klubi so po ugotovitvah inšpektorjev poslovali v skladu s sprejetimi odloki, razen v 1 primeru, ko ni bilo zagotovljeno preverjanje PCT pogojev, zato je bila izrečena ustna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti. V preostalih primerih so varnostne službe pregledovale tako osebne dokumente kot tudi PCT dokazila, prav tako je bilo povsod zagotovljeno, da maksimalno število gostov, ni bilo preseženo.

Tržni inšpektorat RS ugotavlja, da se izvajanje spoštovanja odlokov, predvsem preverjanja PCT pogoja, na terenu izboljšuje. S stalno prisotnostjo inšpektorjev na terenu in ozaveščanjem javnosti Tržni inšpektorat RS stremi k temu, da inšpektorjem ne bi bilo več potrebno izrekati prepovedi opravljanja dejavnosti.