Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo

Slika: radovljica.si

3. decembra 2019, je bil v Radovljici 10. sestanek koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022. Tokratnega sestanka, ki je bil usmerjen v izzive in problematiko infrastrukturnih projektov na Zgornjem Gorenjskem, se je udeležil poslanec Državnega zbora RS Franc Kramar.

Župani so nezadovoljni in zaskrbljeni, ker državni proračun za leti 2020 in 2021 ne predvideva sredstev za graditev južne blejske obvoznice ter obnovo gorenjske železnice. Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik je poslanca Franca Kramarja seznanil, da so občine v svojih proračunih predvidele sredstva za sanacijo in izgradnjo infrastrukture ob železniški progi. Na več cestnih odsekih je sanacija nujna. Občine so pripravljene na investicije, povezane z obnovo proge, zato nujno potrebujejo informacije o načrtih države.

Poslanec Franc Kramar je pojasnil, da se bo z obnovo proge začelo v letu 2020, čeprav projektov ni v proračunu. Obnova bo postopna, prvi razpis bo objavljen že v decembru letos. Južne blejske obvoznice pa ni možno uvrstiti v proračun brez ustreznih soglasij. Tudi občina mora urediti občinski prostorski načrt. S sodelovanjem bi bilo možno doseči začetek postopne gradnje jeseni 2020, začela bi se z izgradnjo betinskega krožišča. Sredstva je možno zagotoviti s prerazporeditvami. S pridobitvijo soglasij bo možno projekt vključiti v proračun za leto 2021, je zapis sestanka Marka Toplaka direktorja RAGOR.