Delna zapora ceste proti Bledu

Direkcija RS za infrastrukturo je Gorenjski gradbeni družbi izdala dovoljenje za delno zaporo državne ceste od izvoza s krožišča na avtocestnem izvozu za Bled do semaforja na državni cesti Lesce – Bled, in sicer zaradi gradnje novega nadvoza nad železniško progo. Delna zapora cestnega odseka v dolžini 365 metrov bo od danes, 1. marca do 8. maja 2021. V času delne zapore mora biti zagotovljen dvosmerni promet. Novogradnji bo sledila obnova obstoječega nadvoza in s tem vzpostavitev štiripasovne premostitve železniške proge.