Danes je bilo izvedeno nakazilo 350 EUR mesečnega temeljnega dohodka

V skladu s 35. členom ZIUZEOP upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 18. 4. 2020 vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek za marec do 25. 4. 2020. Na tej podlagi je Finančna uprava danes izvedla nakazilo 32.015 upravičencem, v skupnem znesku 11.205.250 evrov, so zapisali na spletni strani FURS-a.

Seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave.