Čukova jama bo dobila vsebino

Slika: MO Kranj

Jezera Čukova jama, Krokodilnica in Ledvička so nastala po tem, ko je jame na območju opuščenega glinokopa zalila voda. Leta 1903 je Ivan Zabret, po domače Čukov Ivan iz Bobovka ustanovil žago in parno opekarno, opeko so izdelovali iz izkopane gline. Po opustitvi dejavnosti v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so tu svoj prostor našle številne, tudi redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste in nastal je biotsko raznovrsten ekosistem, ki je dobil tudi naravovarstveni status. Od leta 2016 dalje je Naravni rezervat Bobovek za naravovarstveno območje zavarovan s posebnim odlokom, saj nudijo življenjski prostor številnim vodnim in obvodnim živalskim vrstam.

 

Dogajanje na tem območju je zanimivo že od pradavnine. V obeh ledenih dobah se je v dolini potokov Kokrice in Belce že razprostiralo obsežno, ne preveč globoko jezero. V trinajstmetrskem opekarniškem izkopu je moč spoznati 300.000 let globoko zemeljsko preteklost. Na območju jezer na Bobovku so našli tudi dve izjemni fosilni najdbi iz obdobja predzadnje ledene dobe. Odkritje fosilnih ostankov kleničev, starosti približno 180.000 let je prvi primer najdbe fosila te v Evropi še živeče vrste rib na svetu. Približno toliko naj bi bilo staro tudi okostje samice mamuta, ki je poginila v jezeru. Na tem območju pa so našli tudi žarno grobišče iz rimske dobe, tako da je bila verjetno nekje v bližini poznoantična naselbina. Najdeni predmeti nakazujejo, da so ljudje že takrat žgali glino.

Dolga leta je bilo zaradi različnih vzrokov območje z vidika zgodovinske dediščine in turističnega potenciala neprepoznavno. Mestna občina Kranj pa je konec lanskega leta v sodelovanju z Ministrstvom za okolje RS in Zavodom RS za varstvo narave v Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku postavila tri informacijske table. Te obiskovalce seznanjajo z zgodovino, geologijo in biotsko raznovrstnostjo na tem območju, pa tudi z naravovarstvenim režimom. Kot pravijo na Mestni občini Kranj, je to prvi korak pri predstavljanju tega pomembnega območja, ki obiskovalcem nudi številne ekosistemske usluge, med drugim tudi rekreacijo in doživljanje narave, obenem pa jih nagovarja k njegovemu varovanju in ohranjanju.

Na območju Čukove jame je tako dovoljeno vlagati in loviti ribe, se kopati in drsati, pluti s čolni in drugimi manjšimi plovili brez motorja. Na Krokodilnici naštete aktivnosti z odlokom niso dovoljene zaradi ohranjanja uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, lahko pa ob njej mirno opazujemo in doživljamo naravo.

V nadaljevanju projekta bodo v rezervatu postavljene tudi klopi, vzpostavljene bodo dodatne poti, ter učna pot, ki bo zanimiva za vse generacije. V tretji fazi pa bo poskrbljeno še za ustrezno prometno signalizacijo na cestah, ki vodijo v Bobovek.

Na skrbno izbranih točkah rezervata bo v prihodnosti mogoče taboriti, šotoriti, kuriti in urejati prostor za piknike, danes pa je dovoljeno urejati teren v rezervatu, na parkiriščih, športnih in otroških igriščih ter postavljati naprave za vadbo in rekreacijo.