Mestna občina Kranj je temeljito obnovila cesto, ki vodi v Poslovno cono Hrastje, ter poskrbela za ureditev priključka te ceste na glavno cesto Šenčur – Kranj.

Temeljita rekonstrukcija ceste v Hrastje je potekala v dveh fazah. Prva je potekala v letih 2022 in 2023, vrednost vseh del je bila skupaj z davkom na dodano vrednost 535.130 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje Elicom.

Druga faza se je pričela 18. januarja letos in je zdaj, dober teden dni pred pogodbenim rokom, tudi končana. Dela so bila vredna 791.324 evra, izvajalec pa je bilo podjetje GGD. Obnovilo se je 600 metrov lokalne ceste in priključek, na novo so se utrdila tla, položil se je asfalt, poskrbelo se je za odvodnjavanje in prometne označbe.

Temeljita obnova ceste je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo komunalno in cestno infrastrukturo za Poslovno cono Hrastje.

Spletno uredništvo