Cesta proti Preddvoru ponovno odprta

Slika: Občina Preddvor

V Tupaličah še vedno potekajo dela prenove državne ceste, promet je oviran, delne zapore pa so urejene s semaforji. Je pa po mesecu in pol znova za ves promet odprt uvoz iz Tupalič proti Preddvoru in obratno iz Preddvora v Tupaliče, proti Kranju in Jezerskemu. Obvozov preko Bele in Brega ni več.

Poleg obnove same ceste v okviru projekta »Modernizacija državne ceste R1-210« prenavljajo tudi dva magistralna vodovoda in sekundarni vodovod, uredili bodo fekalno in meteorno kanalizacijo, zgradil pločnik, prehod za pešce in novo avtobusno postajo.