Celostna prenova igrišča Biba na Jesenicah

Slika: florasport.si

Danes Občina Jesenice začenja s prenovo otroškega igrišča Biba na Plavžu, ki se nahaja med stanovanjskimi objekti C. maršala Tita 96, 98 in 100. Igrišče bo namenjeno otrokom vseh starostnih skupin, poleg pa se bo nahajal tudi prostor za odrasle. Oblikovno in programsko se bo povezovala z drugimi igrišči v krajevni skupnosti Plavž, torej z že obnovljenim igriščem Pika ter še načrtovanima dvema igriščema Tim in Rožle. Poleg samih igrišč bodo izvedli tudi manjšo urbano ureditev celotnega javnega prostora ob igriščih med bloki in stolpnicami.

Slika: Projektivni biro Delavnica d.o.o. Vrhnika

V teh dneh je izvajalec, družba Modro d. o. o., Ljubljana, že začel postavljati gradbiščno ograjo, v času gradnje pa bo občasno prihajalo do motenj parkiranja na posameznih parkiriščih in dostopa do posameznih stanovanjskih stavb, hkrati pa bo na gradbišču povečan hrup, zato prosijp prebivalce okoliških stanovanjskih stavb za razumevanje so sporočili iz Občine Jesenice.
Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta.