Časa za oddajo ni več veliko

Če ste izgubili zaposlitev zaradi posledic epidemije korona virusa in se še niste znova zaposlili, ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodate za brezposelne na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8).
Enkratni solidarnostni dodatek, ki ga omogoča PKP8, se vam prizna v višini enkratnega zneska 150 EUR neto.  Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Od enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne se ne plača dohodnina.
Do enkratnega solidarnostnega dodatka ste upravičeni brezposelni, ki:

  • ste bili na dan uveljavitve PKP8, to je  2. 2021,vpisani v evidenco brezposelnih in
  • ste od 12. 3. 2020 do uveljavitvePKP8, to je do 5. 2. 2021, izgubili zaposlitev, pri čemer vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji (kot določa Zakon o urejanju trga dela – ZUTD), ter
  • na dan uveljavitve PKP8, to je 2. 2021,še niste sklenili pogodbe o zaposlitvi ali še niste pričeli opravljati dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki omogoča vključitev v obvezno zavarovanje za brezposelnost, ali se še niste vpisali v register kot samozaposleni.

Enkratni solidarnostni dodatek se vam izplača ne glede na vašo morebitno upravičenost:

  • do denarnega nadomestila za brezposelnost (po določbah ZUTD) ali
  • začasnega denarnega nadomestila (po določbah ZIUPOPDVE – Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije).

Če ste upravičeni do solidarnostnega dodatka pohitite, skrajni rok za oddajo zahtevka je ponedeljek, 8.marec 2021.