Brezplačen dostop do interneta za učence in dijake kranjskih šol do 6 ur dnevno

Mestna občina Kranj se je odzvala na pobudo in prošnjo ravnateljev kranjskih šol, da se učencem in dijakom, ki imajo omejene možnosti za učenje na daljavo, omogoči brezplačen dostop do interneta. MOK je tako z dveh na šest ur podaljšala dostop do odprtega in brezplačnega spletnega omrežja Wi-Fi KRANJOpen, kjer je to na voljo.

Zaprtje izobraževalnih ustanov v času epidemije virusa covid-19 je v stisko pripeljalo marsikatero družino, ki nima možnosti uporabe interneta, saj je dostop do elektronskih učnih vsebin in gradiv predpogoj za uspešno izvajanje pouka na daljavo.
Omrežje KRANJOpen je bilo doslej uporabnikom na voljo do dve uri dnevno, po novem pa se uporabniki lahko v to omrežje dnevno prijavijo za skupno kar šest ur, in to na vseh obstoječih dostopnih točkah na različnih lokacijah na območju MOK. Navedene so na koncu sporočila.

Enake možnosti za vse
Župan MOK Matjaž Rakovec ob tem Kranjčane prosi, naj tudi sami pomagajo po svojih močeh in zmožnostih: »Z zaprtjem šol in s prehodom na šolanje na daljavo se povečujejo razlike med otroki, saj vsi nimajo dostopa do interneta. Na Mestni občini Kranj želimo vsem omogočiti enake možnosti do šolanja tudi, ko to poteka od doma. Upam, da nam bo to s podaljšanjem dostopa do omrežja KRANJOpen uspelo. Hkrati iz mestne občine prosimo in pozivamo tudi vse občanke in občane, naj v teh kriznih časih omrežje KRANJOpen uporabljajo le v nujnih primerih, da sistem ne bo preveč obremenjen. Tako bodo učencem omogočili bolj nemoteno povezavo oziroma dostop do elektronskih učnih gradiv. Lahko pa pomagajo tudi tako, da omogočijo dostop do svojega lastnega omrežja brez gesla in ga tako delijo s svojimi sosedi oziroma tistimi v bližini, ki to potrebujejo.«

Šest ur skupaj ali po delih
Prijavo na dostopni točki sicer uporabnik opravi prek portala KRANJOpen: poveže se na Wi-Fi, odpre brskalnik in potrdi prijavo. Možnost brezplačnega dostopa do interneta lahko koristi v enem kosu ali v več delih. Čas uporabe se sešteva, dostop do interneta preneha po šestih urah, in to na katerikoli lokaciji, lahko tudi na več različnih, saj je dostop do interneta vezan na MAC naslov uporabnikove naprave.

Točke brezplačne uporabe in dostopa do omrežja KRANJOpen:

Hotel Bellevue (Šmarjetna gora)
Slovenski trg (občinska stavba)
Glavni trg 1 (Zavod za turizem)
Glavni trg 2 (Zaposlitveni center Fundacije Vincenca Drakslerja)
Območje Brioni
Hotel Actum
Mestna knjižnica Kranj
Stara pošta
Parkirišče avtodomov (Stara Sava)
Križišče Tavčarjeve/Poštne ulice
Prešernovo gledališče
Glasbena šola na Trubarjevem trgu
Grad Khiselstein (vrt)
KS Center (Tomšičeva 21)
Avtobusna postaja Kranj
Park pri kinu Kolosej
Fakulteta za organizacijske vede
Šolski center Zlato polje
Parkirišče Zdravstveni dom Kranj
OŠ Franceta Prešerna
Stadion Kranj (zelena površina)
Otroško igrišče Gibi Gib
Letni bazen
KS Vodovodni stolp
Gasilska brigada Kranj
KS Kokrica (Cesta na Brdo 30)
KS Stražišče – Prošport
OŠ Stražišče
KS Stražišče (pri knjižnici)
KS Orehek – Drulovka (pri osnovni šoli)
Mavčiče (pri osnovni šoli)
Hrastje (avtobusna postaja)
Čirče (avtobusna postaja)
KS Planina (pri trgovini Mercator)
KS Huje (Cesta 1. maja)
KS Jošt – Pševo
KS Gorenja Sava – skakalni center
Britof dom gasilcev
Britof avtobusna postaja
Predoslje (avtobusna postaja)
KS Primskovo (Jezerska cesta 41)
KS Bratov Smuk (Likozarjeva ulica 29)
KS Bitnje (Gasilski dom)
Besnica (pekarna Triler)
Besnica (pri osnovni šoli)
Besnica (dvorana)
Goriče (avtobusna postaja)
KS Struževo (občinski urad)
KS Žabnica (avtobusna postaja)
KS Podblica (pri osnovni šoli)
KS Golnik (Golnik 63)
KS Trstenik (ob gasilskem domu)