Brainobrain je program naprednega mentalnega in osebnostnega razvoja za otroke od 4. do 14. leta. V tem obdobju je izjemno pomembno, da se izvaja miselna gimnastika za boljši razvoj možganske kapacitete in s tem enakomeren razvoj leve in desne možganske polovice.

Ker je klasično šolanje večinoma usmerjeno v razvoj leve možganske polovice, ki skrbi za logiko, razumskost in analitičnost, je desna polovica, ki je odgovorna za kreativnost, običajno slabše razvita. Čeprav so v družbi cenjene predvsem človekove lastnosti, ki izhajajo iz leve polovice možganov, je izjemno pomembno, da je dobro razvita tudi desna polovica, saj ima izjemen pomen pri hitrosti učenja, koncentraciji, spominu, intuitivnem reševanju problemov, iskanju rešitev, senzitivnosti, empatiji, iskanju kreativnih rešitev itd. Te lastnosti pa ustvarjajo uspešne, kreativne ljudi.

 

Brainobrain ima dva osnovna cilja:

  • Prvi je razvijanje miselnih veščin: koncentracije, fokusa, spomina, hitrosti in točnosti, fotografskega spomina, vizualizacije, kreativnosti in izvrstnih matematičnih veščin.
  • Drugi cilj pa je razvijanje otrokove osebnosti v smislu odločnosti, vodstvenih veščin, samozavesti, vztrajnosti, solidarnosti in veselja. Otroci se v programu umirijo, postanejo bolj motivirani, samozavestnejši, pogumnejši, znajo si postavljati osebne cilje, razvijejo vztrajnost in vedo, da je za uresničevanje ciljev treba tudi dalj časa delati.

Da bi spodbudili enakomeren razvoj leve in desne hemisfere, smo razvili metodo Brainobrain, ki daje izjemne rezultate na več 100.000 otrocih po celem svetu.

Vir: Brainobrain Kranj

Izobraževalni program Brainobrain temelji na:
mentalni aritmetiki s pomočjo abaka (metode VAK):

Otroci se prve 3 do 4 mesece učijo računati z abakom, nato nadaljujejo z računanjem brez abaka – abak si morajo vizualizirati, torej računati v mislih. Otroci se tako učijo biti pozorni na svoje misli in vadijo, da bi povečali notranjo jasnost s sliko kroglic. Kadar vadijo uporabo svojih vizualnih abakov, je aktivirana njihova domišljija.

 

tehnikah NLP (nevrolingvistično programiranje): 

Nevrolingvistično programiranje je znanost o procesu razmišljanja, komunikacije in obnašanja. Preučuje način kodiranja informacij in reprodukcijo odličnega vedenja, ki nam omogoča dosledno doseganje ciljev in želenih rezultatov. NLP je proces oblikovanja zavestnih in nezavestnih obrazcev (modelov), ki so na način, s katerim dosegamo visoke potenciale, edinstveni in individualni za vsakega posameznika.

Vir: Brainobrain Slovenija

Metoda Brainobrain je enostavna, zabavna in otrokom zelo privlačna. Program dopolnjujejo tudi brain gym – možganska telovadba in ustvarjalne dejavnosti ter miselni izzivi, v katerih otroci zelo uživajo. Ker treningi delno potekajo v angleščini, se otroci mimogrede učijo tudi tega tujega jezika. 

Vir: Brainobrain Kranj, Brainobrain Slovenija