Bomo kmalu dobili avtocestni priključek Kranj – sever?

Župani sedmih gorenjskih občin, Mestne občine Kranj ter občin Škofja Loka, Šenčur, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Jezersko ­– so podprli projekt izgradnje avtocestnega priključka Kranj-sever in pozvali Ministrstvo za infrastrukturo RS k čimprejšnji realizaciji tega projekta, ki bo občutno razbremenil promet v Kranju in širši okolici. Študije kažejo, da je to najugodnejša, najbolj učinkovita in najhitrejša možna rešitev za prometno razbremenitev širše okolice Kranja. Ocenjena vrednost investicije je približno štiri milijone evrov, da je tehnično dopustna s prometnega vidika

Župani omenjenih občin so se lani obrnili na Ministrstvo za infrastrukturo RS s konkretno razdelanim predlogom, da bi na avtocesti med priključkoma Kranj-vzhod in Kranj-zahod vzpostavili še avtocestni priključek Kranj-sever. Minister za infrastrukturo Jernej Vatovec  je nato maja 2020 Družbi za avtoceste v RS podal soglasje za izvedbo storitev prostorskega načrtovanja, potrebnih za izdelavo pobude za pripravo prostorskega akta za načrtovani avtocestni priključek.

Omenjena študija naj bi bila že zaključena in župani sedmih občin upajo, da se bodo lahko v kratkem seznanili z izsledki ter izvedeli tudi predvideno časovnico izgradnje priključka Kranj-sever. Ta je namreč širšega, regijskega pomena, saj bi omogočil hitrejšo in bolj varno povezavo tudi občanom sosednjih občin.

Na podlagi prometnega modela so oktobra 2019 ugotovili, da bi tak priključek kar za 30 odstotkov razbremenil promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju, ki je eden od prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji. Ob tem pa bi pomembno razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v Kranju; Cesta Staneta Žagarja, na primer, kar za 16 odstotkov. S tem bi pridobili tudi ljudje, ki prihajajo na delo, v šolo ali po opravkih ne le iz Mestne občine Kranj (MOK), ampak tudi iz občin Škofja Loka, Šenčur, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Jezersko. Priključek bi v prometnem smislu še pridobil na pomenu, ko bo končno zgrajen še manjkajoči odsek državne ceste Kranj–Hotemaže, na katero se bo navezoval.