Bled: Nižje cene za vodo in odvoz odpadkov

Slika: MOK

S 1.11.2018 so se spremenile cene storitev gospodarskih javnih služb oskrbe z vodo ter zbiranja in odvoza odpadkov za uporabnike na območju Občine Bled.

Občinski svet Občine Bled je na 18. redni seji dne 25.9.2018 potrdil nove cene izvajanja navedenih komunalnih storitev, ki jih je predlagal izvajalec Infrastruktura Bled d.o.o.. Z uveljavitvijo novih cen se bodo stroški komunalnih storitev na območju Občine Bled za uporabnike nekoliko znižali.

  • Povprečnemu gospodinjstvu v Občini Bled, z vodomerom velikosti DN 20 in z mesečno porabo vode 12 m3, se bo mesečni strošek oskrbe z vodo zmanjšal za 0,49 Eur brez DDV oz. za 0,54 Eur z DDV.

  • Povprečnemu gospodinjstvu v Občini Bled, z velikostjo zabojnikov 120 l, se bo mesečni strošek odvoza mešanih odpadkov in ločeno zbrane embalaže zmanjšal za 0,47 Eur brez DDV oz. za 0,52 Eur z DDV.

Gospodinjstvu, ki za zbiranje in oddajo bioloških odpadkov uporablja svoj zabojnik velikosti 120 l, se bo mesečni strošek odvoza biorazgradljivih odpadkov zmanjšal za 0,59 Eur brez DDV oz. za 0,65 Eur z DDV.