Čeprav je v večini držav Evropske unije zakonsko določen maksimalen tedenski delovni čas 40 ur, so v zadnjem času v svetu in pri nas vedno pogostejše razprave o uvedbi skrajšanega delovnega časa.

Poslanka Anja Bah Žibert je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s skrajševanjem delovnega časa in s tem povezanimi, morebitnimi, pilotnimi projekti.

Poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je maja 2023 izdal zbirko kratkih analiz delovnega časa in opravljenih delovni ur v luči možnega skrajšanja. V njej ugotavlja, da Slovenija po produktivnosti na opravljeno delovno uro dosega 84 % povprečja Evropske unije in sodi med države, ki običajno tedensko opravijo nadpovprečno število delovnih ur.

V večini držav Evropske unije je sicer zakonsko določen maksimalen tedenski delovni čas 40 ur, kar velja tudi za Slovenijo, izjeme so Francija (35 ur), Belgija (38 ur) in Nemčija (48 ur). V zadnjem času so v svetu in pri nas vedno pogostejše razprave o uvedbi skrajšanega delovnega časa. Glede na empirične študije UMAR, kot pozitivne učinke skrajšanja delovnega časa, navaja predvsem boljše zdravje in počutje zaposlenega, na makro ravni pa tudi višjo zaposlenost, rast plač in produktivnost.

A hkrati se je potrebno zavedati tudi negativnih učinkov, opozarja UMAR. V primeru, da se ob zmanjšanju števila opravljenih delovnih ur višina plač ohrani na enaki ravni, lahko pride do povišanja stroškov dela na opravljeno delovno uro in tudi do nekaterih drugih negativnih posledic. Številne države uvajajo pilotne projekte skrajševanja delovnega časa s spremljanjem učinkov. Z vidika razprav o krajšanju delovnega časa bi bilo morda smiselno tovrstni pilotni projekt izpeljati tudi v Sloveniji. To navaja tudi UMAR.

V zvezi s tem Vlado RS sprašujem naslednje:

1. Ali ste na področju skrajševanja delovnega časa v času vodenja Slovenije naredili karkoli? Če da, kaj? Če ne, zakaj ne?

2. Ali razmišljate o uvedbi pilotnega projekta skrajševanja delovnega časa s spremljanjem učinkov?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si