Čeprav na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje, da bodo tudi invalidi lahko lažje vstopali na trg delovne sile, in čeprav je Slovenija Konvencijo o pravicah invalidov ratificirala že leta 2008, mnoge izmed pravic invalidov ostajajo le na papirju.

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luko Mesca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zaposlovanjem invalidov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov, v Sloveniji je ta odstotek nekoliko nižji (12 – 13 %), pri čemer je zaposlenih manj kot tri desetine invalidov. Čeprav na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje, da bodo tudi invalidi lahko lažje vstopali na trg delovne sile, in čeprav je Slovenija Konvencijo o pravicah invalidov ratificirala že leta 2008, mnoge izmed pravic invalidov ostajajo le na papirju.

Glede na navedeno prosim za naslednje podatke:

1.)   Ali se na ministrstvu ukvarjate z vprašanjem zaposlovanja delovnih invalidov?

2.)   Če se, kako – s katerimi ukrepi (konkretne zakonske rešitve) ste v tem mandatu izboljšali položaj delovnih invalidov?

 

Spletno uredništvo,

vir: sds.si