660 milijonov za okrevanje gospodarstva

Slika: Pixabay.com

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

Celotna vrednost pomoči gospodarstvu v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov nepovratnih in 410 milijonov povratnih sredstev. Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko pridobila številne produkte pomoči prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Spirita, Slovenske turistične organizacije ter SID banke.

Podatki o učinkih sedmih paketov proti korona ukrepov v prejšnjem letu sicer kažejo, da je slovensko gospodarstvo robustno in da je večji del podjetij ohranil kondicijo, ki jim bo omogočila hitro okrevanje. Pa vendar z zaskrbljenostjo spremljamo stanje in trende na področju malega in srednjega gospodarstva, še posebej na področju storitev. Kljub temu, da je Vlada z ukrepi uspela ohraniti večino delovnih mest, je zaskrbljujoč tudi trend rasti brezposelnosti.

V letošnjem letu bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med drugim bo tukaj pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad, ki svoje produkte predstavlja na svoji spletni strani in bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo Slovenski podjetniški sklad zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.