Evropski teden mobilnosti (ETM), katerega vodilna tema bodo »Varčne poti« bo že tradicionalno potekal med 16. in 22. septembrom. Spodbujal bo k zmanjševanju rabe energije v prometu, v središče pozornosti na nacionalni ravni pa bo postavil tudi odstranjevanje ovir na površinah za pešce in kolesarje.

Pretekli Evropski teden mobilnosti je ponovno postavil rekord v številu sodelujočih občin. V projektu je namreč sodelovala že skoraj polovica (96) od skupno 212 slovenskih občin. Izvedbi aktivnosti se je tako pridružilo kar dvanajst novih občin, sedem pa jih sodeluje vsa leta od začetka pobude.

»Letos se bomo v ETM osredotočili na dve vsebini, ki sta pomembni za doseganje okoljskih zavez in ustvarjanje človeku prijaznega prostora. Varčne poti, pri katerih porabimo čim manj energije, morajo biti hkrati varne in udobne.« je povedala Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. »Aktivna mobilnost je v slovenskih naseljih ena od najustreznejših za premikanje po vsakodnevnih opravilih, saj so razdalje kratke. Zato je smiselno čim bolj spodbujati hojo in kolesarjenje za potrebe dnevne mobilnosti. Le to lahko spodbujamo le takrat, ko je infrastruktura za pešce in kolesarje ustrezna, skladna z nacionalnimi smernicami za področje hoje in kolesarjenja.« je še razložila.

Občina Bohinj se je tej pobudi pridružila že večkrat, tudi v letošnjem letu z nekaterimi aktivnostmi.

Evropski teden mobilnosti v Bohinju se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Letošnje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti se izvajajo pretežno s sodelovanjem otrok in učencev naše osnovno šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in podružnice Srednja vas. Izvedli bomo akcijo spodbujanja trajnostnega prihoda v šolo, kjer bomo v dneh med 18.9. – 29.9. učence spodbujali, da se v šolo namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom, z avtobusom ali na drug trajnosten način. Zvedli bomo dva natečaja – likovni natečaj ter natečaj grafičnega računalniškega oblikovanja, oba na temo trajnostne mobilnosti ter predstavitev mobilnosti v Bohinju.

Organizirali bomo tudi delavnico na temo prometnega režima v središču Bohinjske Bistrice oziroma okoli Kulturnega doma Joža Ažmana. Rezultat delavnice bo predlog ureditve javnih površin oziroma režima na parkiriščih na trenutno neurejenih lokacijah oziroma na parkiriščih, kjer režim še ni vzpostavljen.

Prav tako je namen tedna mobilnosti lokalnem prebivalstvu približati oblike trajnostne mobilnosti in spodbujati hojo in kolesarjenje ter prikazati pomen javnih površin in kaj nam te prinašajo dobrega v primerjavi s parkirišči v naseljih. V občini Bohinj smo v zadnjih letih izpeljali nekatere aktivnosti za umiritev prometa ter spodbujanje trajnostne mobilnosti, med drugim tudi na področju informiranja in spodbujanja alternativnih oblik naravi prijazne mobilnosti: hoja, kolesarjenje, javni prevoz, motorna vozila in plovila, ki nimajo negativnih učinkov na okolje.

 

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina bohinj