V Kranju “Severna vrata” brez avtobusne postaje

Slika: Mestna občina Kranj

Kranjski mestni svetniki so včeraj potrdili osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Severna vrata«,  ki bodo umeščena med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju. Mestna občina Kranj želi lokacijo razviti v referenčni poslovno-stanovanjski kompleks, ki bo pretežno namenjen zdravstveno-storitveni dejavnosti ter v manjšem delu stanovanjem. V času županovanja Boštjana Trilarja sta bili na tem delu Kranja predvideni tudi avtobusna postaja in parkirna hiša, ki pa sta sedaj izvzeti iz projekta.

V postopku razpisa javno-zasebnega partnerstva nameravajo izbrati zasebnega investitorja, ki bo v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve Mestne občine Kranj, zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjskih lekarn pripravljen prevzeti preostali del obveznosti, kamor spadajo projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnja kompleksa ter obveznost financiranja projekta. Mestna občina Kranj in Osnovno zdravstvo Gorenjske bi zagotovila sredstva za nakup zemljišča in izgradnjo prostorov za širitev zdravstvenega doma ter dodatna sredstva, če bo možno projekt prijaviti za sofinanciranje z sredstvi RS oziroma EU, preostalo vrednost investicije bi financiral izbrani zasebni partner. Po načrtih naj bi se gradnja Severnih vrat začela avgusta 2022, uporabno dovoljenje pa pridobilo avgusta 2025.