V ujetništvu leto in pol zadrževal ptico postovko

Slika: PU Kranj

Kriminalisti so na podlagi sprejete prijave Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v letošnjem letu posamezniku z območja Gorenjske zasegli živo ptico postovko, ki je žival iz reda ujed (Falconiformes) in je na seznamu zaščitenih živalskih vrst po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (uredba).

Posameznik je utemeljeno osumljen, da je iz okolja vzel  samico ptice postovke, ki spada med zaščitene živali ter jo na dvorišču v kletki leto in pol zadrževal v ujetništvu. Zadrževanje zaščitenih živalskih vrst je prepovedano.

V izjavi za javnost so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije zapisali, da so v decembru 2018 na društvo prejeli anonimno prijavo o neprimernem in zelo verjetno tudi nezakonitem zadrževanju ujede v ujetništvu na območju Gorenjske. Na podlagi fotografij, ki so bile priložene prijavi, so podali pisno prijavo nezakonitega zadrževanja ujede v ujetništvu na PU Kranj.

V petek, 11. 1. 2019, je pri osumljencu stekla policijska akcija, v kateri so preiskali okoliščine prestopka. Policisti PU Kranj so samico postovke zasegli in jo nato predali v veterinarsko oskrbo v zavetišče za prosto živeče živali na Muto. Veterinar dr. Zlatko Golob je ptico pregledal in ocenil, da je ptica v dokaj dobri kondiciji, vendar bo potrebna vsaj tri mesečne veterinarske oskrbe.

Osumljenec je ptico v ujetništvu zadrževal vsaj dobro leto in pol. Ptica je bila v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah (zamrznjena voda za pitje) in brez ustrezne oskrbe (kletka živali ni bila redno čiščena, po tleh kletke trupla mrtvih ptic, ježa, itd).

Osumljenec je doma prav tako izdeloval ter nadalje prodajal pasti za lov na ujede z živo vabo. Lov na ujede s pastmi je v Sloveniji prepovedan in predstavlja kaznivo dejanje nezakonitega lova.

Divja ptica, po oceni strokovnjaka, ne bi bila sama zmožna preživeti v naravi, zato je  trenutno nameščena v Zatočišču za živali prosto živečih vrst na Muti, kamor so jo prepeljali kriminalisti. Ptico bodo v zatočišču poskušali rehabilitirati, njen odpust v naravo bo predvidoma mogoč šele čez nekaj mesecev.

V dejanju posameznika gre za kaznivo dejanje Nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu Kazenskega zakonika, ki kot nezakonito opredeljuje posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki. Za dejanje se storilec kaznuje z zaporom do treh let. Za dejanje bo kazensko ovaden.

Kriminalisti so s prvimi ugotovitvami seznanili tudi pristojni inšpektorat za okolje in prostor.

Ptica ujeda je sicer samo ena od mnogih živalskih vrst, ki jih je prepovedano zadrževati v ujetništvu kot živo žival odvzeto iz narave. Samica postovke je tudi na Rdečem seznamu ptičev gnezdilcev. Gre za žival, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena.

Posamezniki in društva lahko v primeru zaznav nezakonitega lova ali posedovanja, odvzema oziroma zaradi drugih dejanj z zaščitenimi živalmi obvestijo tudi policiste in jim posredujejo konkretne podatke, ki jih lahko v nadaljevanju tudi podkrepijo. Policisti bodo podatke preverili in nato ukrepali na podlagi zakonskih določil in stroke.