V Radovljici se je konstituiral novoizvoljeni občinski svet za mandatno obdobje 2018-2022

vir:občinaradovljica.si

V Radovljici so na prvi seji  konstituirali novoizvljeni občinski svet za mandatno obdobje 2018-2022. Na ustanovni seji so obravnavali  poročilo Občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev in potrdili mandate svetnic ter svetnikov občinskega sveta. Svoj tretji županski mandat je nastopil Ciril Globočnik, njegova lista pa daje tudi največ občinskih  svetnikov,ter tudi podžupana občine Radovljica gospoda Mirana Remsa, ki bo to funkcijo prav tako opravljal tretjič.

Občinska volilna komisija  je ugotovila, da so bili v 26-članski občinski svet občine Radovljica izvoljeni kandidati, ki prihajajo iz devetih različnih list in strank in sicer:

LISTA CIRILA GLOBOČNIKA – 8 občinskih svetnic in svetnikov

Miran Rems
Monika Ažman
Miroslav Pogačar
Teodora Beton
Vilko Praprotnik
Sabina Felc
Danijel Kašca
Neža Mezeg

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  – 4 svetnike

Mark Toplak
Nevenka Osterc
Mag. Andrej Potočnik
Breda Poličar

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTILKS  – 3 svetnike

Branko Fajfar
Sandra Zadnikar
Izidor Arih

LISTA MARJANA ŠARCA – 2 svetnika

Vojka Jesenko
Maksimiljan Kalan

LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO – 2 svetnika

Darko Marolt
Barbara Sitar

GLAS MLADIH RADOVLJICA – 2 svetnika

Gorazd Fajfar
Maruša Šolar Čuden

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – 2 svetnika

Simon Resman
Tina Mrak

SOCIALNI DEMOKRATI – 2 svetnika

Nejc Kliček
Mojca Faganel

LEVICA – 1 svetnica

Mateja Potočnik

Po potrditvi mandatov svetnic in svetnikov so na seji imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Miran Rems (predsednik LCG), Mark Toplak (SDS), Branko Fajfar (LKS), Vojka Jesenko (LMŠ), in Darko Marolt (LŠiP).