Tupaliče: Odziv krajanov na nesrečo

vir: sloveniaholidays.com

Na župana Občine Preddvor so se z vprašanji obrnili krajani Tupalič. Povod za dopis, spisan na podlagi zbranih podpisov, je bila tragična nesreča, ki se je zgodila v preteklem mesecu.

Dopis, ki so ga naslovili “Kdo bo naslednja žrtev?”, je vseboval vprašanja glede varnosti na državni cesti, ki vodi skozi naselje – kako je mogoče, da od Hotemaž do konca vasi Tupaliče ni nobenega prehoda za pešce, zakaj so označevalne table za naselje Tupaliče postavljene tako nesmiselno, kje so pločniki za krajane in kdaj bo postavljeno krožišče pred mostom za Preddvor. Župana so pozvali, naj nemudoma ukrepa, da se postavijo pravilne označbe in omejitve hitrosti (vsaj začasne).

Očitki, da je občina naredila premalo oziroma nič za ureditev prometne varnosti na tej trasi, so neupravičeni.” zavrača očitke župan Občine Preddvor Miran Zadnikar in pojasnjuje: “Od leta 2005 smo bili zelo aktivni, najprej s pregovarjanjem z odgovornimi osebami na državni ravni, obiskom cestnega inšpektorja in navsezadnje z prevzemom stroškov in koordinacije pri pripravi obeh projektov. Lani spomladi smo končno dobili zeleno luč za te projekte in takoj šli v odkup zemljišč. Pričakujem, da bodo v naslednjih mesecih objavljeni razpisi za izvajalce in da z deli pričnemo najkasneje jeseni letos. Pozval pa sem že pristojne, da do izvedbe projekta poskušajo urediti dodatno prometno varnost. Ko bomo dobili odgovore s strani države, pa jih bomo posredovali podpisnikom dopisa.“.

Po besedah župana, so vprašanji glede prehodov za pešce in označevalnih tabel že posredovali na državo in sedaj čakajo odgovore. Dodaja, da so enako storili že leta 2006, a ni bilo odobritve, saj naj prehod, zaradi nepravilno postavljenih avtobusnih postajališč, ne bi bil varen. Zato je občina takrat spremenila traso šolskih avtobusov. Ker je pridobitev dovoljenj dolgotrajen postopek, je Občina že takrat pristopila k izdelavi dokumentacije projektov, zaradi pomanjkanja državnih sredstev oz. »manjše pomembnosti«, projekt ni bil izveden.

Trenutno potekata dva projekta, ureditev krožišča pri Zaplati in sanacija ceste od Penziona Zaplata do konca Tupalič v smeri Kokre (z ovirami za zmanjšanje hitrosti, a brez otokov in krožišča).

Prvi projekt, krožišče, naj bi bil zgrajen še letos, z drugim pa naj bi začeli konec leta in ga zaključili v naslednjem letu. Občina ima za izvedbo del v letošnjem proračunu predvidenih 250 tisoč evrov, ostalo pa drugo leto – projekt je namreč kompleksen in obsežen, zato bo izpeljan v dveh letih.